Gorgeous traveler Nuria @travelera.es exploring shores of Thailand in our White Silk Kaftan!

Gorgeous traveler Nuria @travelera.es exploring shores of Thailand in our White Silk Kaftan!

Gorgeous traveler Nuria @travelera.es exploring shores of Thailand in our White Silk Kaftan!

Gorgeous traveler Nuria @travelera.es exploring shores of Thailand in our White Silk Kaftan!

OTHER RELATED STORIES

FOLLOW US @LEMICHEBARCELONA